Общи условия за пътуване извън страната

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА АВТОБУСНИ БИЛЕТИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО РЕДОВНИ МЕЖДУНАРОДНИ ЛИНИИ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ONLINE СИСТЕМА НА ЮНИОН ИВКОНИ ЕООД
 

 
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Общите условия за използване на системата за продажба на автобусни билети чрез сайта на  Юнион Ивкони ЕООД  уреждат единствено взаимоотношенията между клиентите на системата (наричани за краткост по-долу КЛИЕНТ) и Юнион Ивкони ЕООД, респективно собственик на системата Юнион Ивкони ЕООД (наричан за краткост по-долу Юнион Ивкони ЕООД).
“КЛИЕНТ” е този, който използва системата на Юнион Ивкони ЕООД.
 
Тези общи условия дават информация за работа със системата от всеки КЛИЕНТ, за времето на използване на системата, от първоначалното влизане в нея, закупуване на автобусен билет, получаването на резервационен талон и до напускането на системата.
 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 
„Билет” – означава валиден документ или друго доказателство за договор за превоз.
„Двупосочен билет” – означава валиден документ за превоз в две посоки по едно и също направление.
„Отворен билет” – означава валиден документ за превоз в две посоки по едно и също направление без фиксирана дата за връщане, като втората посока е необходимо да се фиксира допълнително от страна на КЛИЕНТА, за да бъде валидна.
„Презаверка” – означава смяна на дата и/или час за пътуване.
„Анулация” – отказ от пътуване.
„Фискален билет” - валиден документ за пътуване, който е издаден от фискално устройство и притежаващ всички необходими реквизити.
„Бланков билет” – валиден документ за пътуване, който не е издаден от фискално устройство, но притежаващ всички необходими реквизити.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТИТЕ
 1. КЛИЕНТЪТ има право да използва услугите за продажба на билети на www.union-ivkoni.com  в съответствие с изискванията на Общите условия и правилата.
 2. КЛИЕНТЪТ носи лична отговорност пред закона, за всички свои действия, извършени при използване на online системата за продажба на билети на union-ivkoni.com.  
 1. КЛИЕНТЪТ се съгласява с това, че част от служителите на Юнион Ивкони EООД, в зависимост от задълженията си, имат достъп до следната информация: имейл адрес, IP адреси, и др., но няма право да ги разгласява/разпространява, освен в предвидените в настоящите Общи условия случаи.
 2. КЛИЕНТЪТ носи отговорност, за нерегламентиран опит за достъп чрез union-ivkoni.com  до чужди директории, мрежи, компютри и други устройства. Юнион Ивкони EООД не носи отговорност за показваната информация или последиците от използването на други уебсайтове, до които union-ivkoni.com осигурява връзка.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЮНИОН ИВКОНИ EООД
 1. Чрез своята система за продажба на автобусни билети, Юнион Ивкони EООД предлага услугите по продажба на автобусни билети за Юнион Ивкони EООД, но не поема ангажимент за осигуряване на помощ, при използване на системата.
 2. Информацията предоставена от union-ivkoni.com  е изцяло собственост на Юнион Ивкони EООД и/или на неговите партньори, доставчици и потребители. Използването на  съдържание, е предмет на писмено споразумение с Юнион Ивкони EООД .
 3. Посочената в разписанието информация, относно времето на пристигане на спирка, е ориентировъчно.
 4. Юнион Ивкони EООД има право да ограничи достъпа на някои свои или всички свои КЛИЕНТИ, до част от услугите, или до всички услуги на сайта (при нерегламентиран достъп, форсмажорни обстоятелства и др.).
 5. Юнион Ивкони EООД може да предоставя на медии и трети лица, обобщена справка от union-ivkoni.com,  единствено с цел рекламиране.
 6. Юнион Ивкони EООД  не допуска превоз на пътници във видимо нетрезво сътояние и под видимо влияние на упойващи вещества, както и на лица с поведение, застрашаващо живота или здравето на останалите пътници, както и на екипажа. Преценката за състоянието на пътника се извършва от водача на МПС–то, който е и отговорник за превоза. При установяване на гореизложеното, водачът може да откаже превоз на пътника и качването на борда на превозното средство.
 7. Юнион Ивкони EООД  запазва правото си на промяна на № на място в съответния автобус без предизвестие вследствие на настъпили независещи от превозвача обстоятелства.
 8. Юнион Ивкони EООД не носи отговорност за съдържанието на всички реклами, както и за запазените търговски марки, които присъстват на сайта на union-ivkoni.com  Отговорност за тях носят единствено рекламодателите.
 9. Рекламации са валидни само в писмена форма, отправени в срок до 1 месец от датата на пътуване, заедно с копие от билета и багажна разписка. Без предоставяне на горепосочените документи, рекламации не се разглеждат.
 10. Всеки пътник закупил билет, е застрахован в рамките на пътуването за риска “Злополука”.
 
ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
 1. Правата на интелектуалната собственост върху online системата за продажба на автобусни билети за превоз на пътници union-ivkoni.com, софтуерни продукти, документи и други материали, принадлежат на Юнион Ивкони EООД.
 2. Клиентът няма право самостоятелно или чрез трето лице да променя, подобрява, копира, възпроизвежда, адаптира, скрива, разкомплектова, преотдава, лицензира интернет резервационната система или каквато и да е част от съдържанието, предоставено от union-ivkoni.com
 3. Юнион Ивкони EООД има право да промени дизайна на сайта за продажба на автобусни билети, без предварително известяване.
 
ПОКУПКА НА БИЛЕТ ЗА ПЪТУВАНЕ С ЮНИОН ИВКОНИ ЕООД

Можете да осъществите онлайн покупка на автобусен билет от системата за продажба на автобусни билети само по следния начин:
 1. Изберете желаната дестинация!;
 2. Изберете вида на билета  - еднопосочен / двупосочен!;
 3. Изберете дата за пътуване!;
 4. Маркирайте +/- 3 дни, ако желаете да видите графика и цените за пътуване около желаната дата!;
 5. Натиснете бутона „Търси” / “Обнови разписание”!;
 6. В отворения нов прозорец изберете желания от вас час на тръгване, а в случай, че сте избрали двупосочен билет с фиксирано връщане, изберете и съответния час на връщане. При двупосочен билет можете да изберете и опция отворен билет, т.е. двупосочен билет без фиксирана дата за връщане. При промяна на параметрите за пътуване, задължително натиснете бутона „Обнови  Разписание”, за да Ви даде възможните часове за тръгване и връщане. Online покупката на билети се преустановява автоматично 2 (два) часа преди отпътуване на автобуса от съответната спирка;
 7. Изберете броя пътници! След като сте направили Вашия избор, натиснете бутона „Продължи”!;
 8. В отворения нов прозорец „Данни за пътниците”, попълнете задължително - Номер на карта за отстъпки (ако имате такава); Име и Фамилия; Е-mail адрес и телефон за връзка! Резервацията ще бъде валидна при наличие на свободни места. Попълнете ЕГН, за да Ви бъде предоставена възможност за избор на възрастова отстъпка, в случай че отговаряте на условията за такава (дете, младеж до 26г., пенсионер)! Отстъпките не се натрупват – системата автоматично избира най-голямото намаление!;
  8.1. Избор на място: след полетата "имена на пътник", се намира опция „място избор”/ „м.вр.избор” (за двупосочен билет). Сините места са свободни, червените места са заети. Изберете място и натиснете бутона „ЗАПИС”!
 9. Прочетете Общите условия и условията за Защита на личните данни и отметнете, че сте съгласни с тях и ги приемате!;
 10. Натиснете бутона „Купи”! При тази операция ще бъдете пренасочени към страница на обслужващата банка за защитено въвеждане на данни от картата, с която плащате. Операцията се извършва от банката. Юнион Ивкони ЕООД няма достъп до данните за картата Ви;
 11. Попълнете име, номер на банкова карта и нейната валидност, както и CVC2 кода – посочен на гърба на картата!;
 12. След успешно плащане ще бъдете пренасочени отново към сайта на Юнион Ивкони ЕООД, за да получите резервационен номер. При неуспешно плащане, резервацията ще бъде автоматично анулирана в рамките на 15 минути. Ще получите информация на имейла за успешна/неуспешна резервация. Вашата заявка за резервация е покупка на билет от Юнион Ивкони ЕООД;
 13. Следва да принтирате резервационния талон от получения файл на посочения от Вас e-mail адрес.

Забележка:
 •  Запазване на място в автобусите на ЮНИОН ИВКОНИ ЕООД, се осъществява след 100% заплащане на стойността на билета;
 •  Можете да използвате предоставяните от компанията намаления, но при получаване на билета и по време на пътуването, следва да представите на служителите на Юнион Ивкони ЕООД документ, с който да удостоверите основанието за намаление. В противен случай трябва да платите разликата в билета или може да Ви бъде отказана транспортната услуга.
ПОЛУЧАВАНЕ НА БИЛЕТИ
 1. Билетите закупени чрез online системата се получават на касите на ЮНИОН ИВКОНИ ЕООД не по-късно от 60 минути преди пътуването от съответната спирка, а в особени случаи от шофьора на автобуса при качването.
 2. За да получите своя билет, трябва да предоставите на служител на каса на ЮНИОН ИВКОНИ ЕООД,  резервационен талон или резервационния номер. В противен случай,  ЮНИОН ИВКОНИ ЕООД има право да Ви откаже издаване на билет и да не бъде предоставена транспортната услуга.
 3. Полученият билет съдържа посочените от Вас в резервацията данни. Отговорност на пътника е да провери посочените в билета данни веднага след получаването му, също така и да научи цялата интересуваща го информация преди да закупи билет. Посочването на неверни или непълни данни от пътника, ще направи покупката на билета невалидна. В тези случаи Юнион Ивкони ЕООД не носи отговорност за осъществяването на покупката на автобусен билет и изпълнение на превоза.
 4. Валидността на закупен двупосочен билет е 6 /шест/ месеца, считано от първата дата на пътуване.

ПРЕЗАВЕРКИ И АНУЛАЦИИ

КЛИЕНТИ, закупили автобусни билети чрез union-ivkoni.com за пътуване с Юнион Ивкони ЕООД,  имат право:
 1. Да презаверят билета (промяна на дата и час на пътуване) - единствено и само при наличие на свободни места за желаните нови дата и час. Промяната може да се осъществи единствено и само на касите на фирмата, не по-късно от 1 час преди отпътуване. За целта КЛИЕНТЪТ трябва да представи номера на резервацията, резервационния талон или билета (ако такъв вече е издаден). Презаверката се осъществява при следните условия:
  1. До 24 часа преди отпътуване от съответната спирка – КЛИЕНТЪТ не дължи неустойка;
  2. От 23,59 часа до 1 час преди отпътуване от съответната спирка KЛИЕНТЪТ дължи неустойка в размер на 10% от стойността на билета;
  3. По-малко от 1 час преди отпътуване и 1 час след отпътуване от съответната спирка – КЛИЕНТЪТ - дължи неустойка в размер на 30% от стойността на билета;
  4. Повече от 1 час след отпътуване от съответната спирка – билетът се счита за използван и не подлежи на презаверка;
  5. Допуска се само една презаверка в посока.
 2. Да фиксират дата и час на двупосочен отворен билет - единствено и само при наличие на свободни места за желаните дата и час. Фиксирането може да се осъществи единствено и само на касите на фирмата, не по-късно от 1 час преди отпътуване от съответната спирка. За целта КЛИЕНТЪТ трябва да представи закупения билет.
 3. Да анулират билета (отказ от пътуването) при следните условия:
  1. До 48 часа преди отпътуване от съответната спирка, като ПРЕВОЗВАЧЪТ възстановява на КЛИЕНТА пълната стойност на билета;
  2. От 48 до 24 часа преди отпътуване от съответната спирка, като ПРЕВОЗВАЧЪТ възстановява на КЛИЕНТА 90% от стойността на билета;
  3. От 23,59 часа до 1 час преди отпътуване от съответната спирка, като ПРЕВОЗВАЧЪТ възстановява на КЛИЕНТА 70% от стойността на билета;
  4. По-малко от 1 час преди отпътуване и до 1 час след отпътуване от съответната спирка, като ПРЕВОЗВАЧЪТ възстановява на КЛИЕНТА 50% от стойността на билета;
  5. Повече от 1 час след отпътуване от съответната спирка – билетът се счита за използван и не се възстановяват суми на КЛИЕНТА;
  6. Отказ от използване на услуга, заплатена на каса се осъществява единствено в работното време на касата, от която е закупен билета и само след връщането му в оригинал и в пълна цялост.
  7. Отказ от използване на услуга, заплатена чрез банкова карта или онлайн плащане, се осъществява по телефона на националните телефони на дружеството или на каса, като е необходимо да се предостави резервационен номер. Ако билета вече е издаден от каса, отказ може да се осъществи само в работното време на касата, от която е издаден билета единствено и само след връщането му в оригинал и в пълна цялост.
 4. Презаверен билет не подлежи на анулация.
 5. Двупосочен билет се разглежда като едно цяло. При използвана първа посока от билета, втората може да бъде само презаверена, според условията за презаверка.
 6. Двупосочен отворен билет има право само на една презаверка в първа посока.
При отказ от пътуване, сумата за билет, закупен чрез online системата ще бъде възстановена по банков път, съобразно условията за отказ от пътуване и анулация и в срок до 10 /десет/ работни дни, считано от датата на анулиране на билета. Постъпването на сумите от анулациите зависи от банковите условия на банката издател на картата на КЛИЕНТА.
 
ОТГОВОРНОСТ НА ЮНИОН ИВКОНИ ЕООД
 1. Билетът представлява договор за превоз с автобус между пътника и превозвача. Превозвачът поема своите отговорности, съгласно чл. 42 - чл.48 от Закона за автомобилните превози.
 2. Срещу закупения от КЛИЕНТА билет, Юнион Ивкони ЕООД осигурява автобусен превоз по посочения маршрут.
 3. Срещу закупения от КЛИЕНТА билет, Юнион Ивкони ЕООД осигурява място спрямо избора на клиента, като схемите за избор на места са примерни и подлежат на промяна от страна на дружеството.
 4. Превозвачът не носи отговорност за закъснение по график в случаи на независещи от него обстоятелства, като стачки, задръствания, лоши атмосферни условия, катастрофи, техническа авария с превозното средство по време на път и други обстоятелства, които превозвачът не е  могъл да предвиди и/или предоврати, като изброяването не е изчерпателно.
 5. В случай на неосъществено пътуване по вина на фирмата превозвач се възстановява 100% от стойността на билета за неосъществената отсечка, както и компенсация за преките разходи за пътуването на пътника до мястото на отпътуване на автобуса при наличие на потвърждаващи документи.
6. Юнион Ивкони ЕООД не носи отговорност за загубен или откраднат багаж преди чекиране в автобуса и след предаване на багажите при пристигане на съответната спирка. Превозвачът отговаря за багажите, намиращи се на превозното средство, освен ако повредата или липсата се дължат на естеството или дефекти на самия багаж, или въпреки взетите мерки, вредите не са могли да бъдат предотвратени (непреодолима сила). Превозвачът съхранява с грижата на добър търговец непотърсените багажи и носи отговорност за тяхното съхранение за срок от 3 месеца.
 
ОТГОВОРНОСТ НА КЛИЕНТА
 1. КЛИЕНТЪТ е длъжен да провери коректността на данните върху билета си. Юнион Ивкони ЕООД няма задължение да коригира грешки, след като договорът е бил сключен.
 2. КЛИЕНТЪТ има  отговорност за запазване на целостта на получения билет. Юнион Ивкони ЕООД не носи отговорност за загубен, откраднат или  увреден билет. Дубликати на билети не се издават.
 3. КЛИЕНТЪТ носи лична финансова отговорност за нанесени от него щети на превозното средство.
 4. Не се допуска превоз на деца ненавършили 14 - годишна възраст без пълнолетен придружител и при спазването на приложимата нормативна уредба.
 5. Превоз на деца навършили 14 годишна възраст се осъществява при наличие на Нотариално заверено пълномощно/декларация от двамата родители и валидна лична карта/паспорт;
 6. Превоз на деца до 150 см и 36 кг. се осъществява единствено и само при осигурено на обезопасително столче;
 7. Всеки пътник по време на пътуването е длъжен да носи със себе си валиден документ за самоличност - паспорт или лична карта, за да може да докаже самоличността си при необходимост! Служителите на "Юнион Ивкони" ЕООД имат право да проверяват и установяват редовността на необходимите документи за пътуване на пътника, както и визи за транзитно преминаване през съответните държави или шенгенски визи. При съмнения в редовността на документите на пътника или при липса на валиден паспорт, лична карта, виза или каквито и да било други документи, изисквани от българското законодателство, от законодателството на държавата, за която желае да пътува и/или през която ще транзитира, служителите на "Юнион Ивкони" ЕООД не допускат пътника да се качи в автобуса и да се превози по желаната от него дестинация, като в този случай стойността на закупения билет не се възстановява!
ЦЕНИ НА БИЛЕТИ
 
Цените на билети, обявени чрез union-ivkoni.com, за пътуване с  Юнион Ивкони ЕООД, са в български лева.
Юнион Ивкони ЕООД  си запазва правото да променя цените, обявени на union-ivkoni.com.
Когато цената на билета бъде променена, то валидна е тази цена, която е била в сила към момента на закупуване на билета  от КЛИЕНТА.
При ONLINE продажбата  не се начисляват допълнителни такси върху цената на автобусните билети.
 
ПРЕВОЗ НА БАГАЖ
 
КЛИЕНТЪТ има право на превоз на следните типове багаж:
 
*РЪЧЕН  БАГАЖ  ДО 5 КГ С РАЗМЕРИ 30x40x15 СМ
*ЛИЧЕН БАГАЖ/ЧЕКИРАН БАГАЖ В БАГАЖНО ОТДЕЛЕНИЕ ДО 50 КГ.
 
Юнион Ивкони ЕООД не носи отговорност за Ръчния багаж на КЛИЕНТА, който не е чекиран и се намира в салона МПС-то.
 
Закупеният билет дава право на КЛИЕНТА да превози безплатно в багажното отделение личен багаж до 50 кг. разпределени в един или два куфара с размери 80х60х40. В този случай, КЛИЕНТЪТ получава багажна разписка, съгласно разпоредбите на чл. 39 от ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ.
Не се допуска превозване на багаж, без издаване на багажна разписка или превоз на багаж, който не принадлежи на пътник.
В съответствие с чл. 37 ал. 4 от Закона за автомобилните превози не се разрешава приемането и превози на пратки и багажи, които не принадлежат на пътник.
Не се разрешава поставяне и пренасяне в багажите на пътниците, превозвани в багажните отделения на автобусите на парични средства (независимо от валутата и размера), ценни книжа, документи, кредитни и дебитни карти, пътнически чекове, ценни книжа, предмети с нумизматична и художествена стойност, накити и други изделия от благородни метали, скъпоценни и полускъпоценни камъни, GSM апарати, смарт устройства и таблети, всякаква видео и аудио техника, компютърни конфигурации и преносими компютри, зарядни устройства, оптични уреди и части за същите. В случай на цялостна или частична липса и/или повреда на багаж съдържащ изброените по-горе ценности, предмети или подобни на тях, въпреки забраната за превоза им  ЮНИОН ИВКОНИ не носи отговорност за същите и няма да възстанови тяхната стойност или да изплати обезщетение за същите.
Забранява се поставяне и пренасяне в багажите на пътниците (независимо ръчен багаж или превозван в багажното отделение на автобуса) на огнестрелни оръжия и боеприпаси, експлозиви и запалителни вещества, димни бомби и патрони, динамит, барут и пластични взривни вещества, мини, гранати и други заредени с взривни вещества контейнери и устройства, капсул-детонатори, детонатори и фитили, лесно запалими и/или отровни химически вещества фойерверки и други пиротехнически средства, наркотични, упойващи, психотропни и отровни вещества и/или техни аналози, както и прекурсори или съоръжения и материали за производството на наркотични вещества, предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват опасност за живота и здравето на пътуващите в автобуса, движими паметници на културата, за които няма издадено разрешение, сертификат или друг документ удостоверяващ правото на съхранението, ползването и преноса им, религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и организации, акцизни стоки с неплатен акциз, акцизни стоки /като цигари и алкохол/ с платен акциз, но над определените със закон количествени граници за лично използване, всички видове скимиращи устройства за банкомати, забранени от Закона, всякакви други стоки и вещества забранени със Закон.
 
Изключение: притежаваните от гражданите огнестрелни оръжия и боеприпаси, за самоотбрана, лов, спортни, културни цели и за колекциониране, могат да бъдат превозвани единствено като ръчен багаж при стриктно спазване на разпоредбите на действащата нормативна уредба по отношение начина на съхранение, носене и използване на такива оръжия.
 
ПРЕВОЗ НА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ И ЖИВОТНИ
 
Юнион Ивкони ЕООД допуска единствено и само превозване на кучета - водачи, придружаващи пътник с увреждания.
Юнион Ивкони ЕООД не допуска превозване на домашни любимци и животни.
 
ПУШЕНЕТО В АВТОБУСИТЕ НА ЮНИОН ИВКОНИ EООД Е ЗАБРАНЕНО!
 
АБСОЛЮТНО Е ЗАБРАНЕНО ВНАСЯНЕТО И КОНСУМАЦИЯТА НА ХРАНИ, АЛКОХОЛНИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ В ПЪТНИЧЕСКИЯ САЛОН! Всички автобуси, обслужващи линии с еднопосочна дължина над 300 километра са снабдени с мини бар, предлагащ сухи храни, минерална вода, топли, студени безалкохолни напитки и бира. Барът е достъпен за клиентите само по време на регламентираните почивки.
 
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ  ОТНОСНО  ONLINE СИСТЕМА
За достъп до online системата е необходимо следното:
 1. Интернет връзка
 2. Интернет браузър – минимални версии: Mozilla Firefox 8.0; Internet Explorer 8 или Google Chrome.
За всички останали случаи, които не са изрично описани в настоящите общи условия се прилагат разпоредбите на ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ, НАРЕДБА № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България и разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите общи условия се прилагат и за продажба на автобусни билети от касите на Юнион Ивкони ЕООД. В случай на противоречие между условията, изписани на гърба на билета, и настоящите Общи условия, предимство имат клаузите на настоящите Общи условия. Настоящите общи условия се прилагат и при извършване на „СЛУЧАЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ”, като в случай на прилагане на различни условия на пътуване същите се договарят в конкретния договор за случаен превоз на пътници сключен със съответния КОНТРАГЕНТ.

Със закупуването на превозен документ, КЛИЕНТЪТ  приема общите условия напълно и без изключения!