Общи условия за пътуване извън страната

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА АВТОБУСНИ БИЛЕТИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО РЕДОВНИ МЕЖДУНАРОДНИ ЛИНИИ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ONLINE СИСТЕМА НА ЮНИОН ИВКОНИ ООД
 

 
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
 
Общите условия за използване на системата за продажба на автобусни билети чрез сайта на Юнион Ивкони ООД  уреждат единствено взаимоотношенията между клиентите на системата (наричани за краткост по-долу КЛИЕНТ) и Юнион Ивкони ООД, респективно собственик на системата Юнион Ивкони ООД (наричан за краткост по-долу Юнион Ивкони ООД).
“КЛИЕНТ” е този, който използва системата на Юнион Ивкони ООД.
 
Тези общи условия дават информация за работа със системата от всеки КЛИЕНТ, за времето на използване на системата, от първоначалното влизане в нея, закупуване на автобусен билет, получаването на резервационен талон и до напускането на системата.
 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 
„Билет” – означава валиден документ или друго доказателство за договор за превоз.
„Двупосочен билет” – означава валиден документ за превоз в две посоки по едно и също направление.
„Отворен билет” – означава валиден документ за превоз в две посоки по едно и също направление без фиксирана дата за връщане, като втората посока е необходимо да се фиксира допълнително от страна на КЛИЕНТА, за да бъде валидна.
„Презаверка” – означава смяна на дата и/или час за пътуване.
„Анулация” – отказ от пътуване.
„Фискален билет” - валиден документ за пътуване, който е издаден от фискално устройство и притежаващ всички необходими реквизити.
„Бланков билет” – валиден документ за пътуване, който не е издаден от фискално устройство, но притежаващ всички необходими реквизити.
"Резервационен талон" - автоматично потвърждение за онлайн закупен билет
 
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТИТЕ
 1. КЛИЕНТЪТ има право да използва услугите за продажба на билети на www.www.union-ivkoni.com  в съответствие с изискванията на Общите условия и правилата.
 2. КЛИЕНТЪТ носи лична отговорност пред закона, за всички свои действия, извършени при използване на online системата за продажба на билети на www.union-ivkoni.com. 
 1. КЛИЕНТЪТ се съгласява с това, че част от служителите на Юнион Ивкони ООД, в зависимост от задълженията си, имат достъп до следната информация: имейл адрес, IP адреси, и др., но няма право да ги разгласява/разпространява, освен в предвидените в настоящите Общи условия случаи.
 2. КЛИЕНТЪТ носи отговорност, за нерегламентиран опит за достъп чрез www.union-ivkoni.com  до чужди директории, мрежи, компютри и други устройства. Юнион Ивкони ООД не носи отговорност за показаната информация или последиците от използването на други уебсайтове, до които www.union-ivkoni.com осигурява връзка.
 3. Носенето на предпазни маски в транспортните средства за обществен транспорт на пътници е препоръчително.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЮНИОН ИВКОНИ ООД
 1. Чрез своята система за продажба на автобусни билети, Юнион Ивкони ООД предлага услугите по продажба на автобусни билети за Юнион Ивкони ООД, но не поема ангажимент за осигуряване на помощ, при използване на системата.
 2. Информацията предоставена от www.union-ivkoni.com  е изцяло собственост на Юнион Ивкони ООД и/или на неговите партньори, доставчици и потребители. Използването на  съдържание, е предмет на писмено споразумение с Юнион Ивкони ООД .
 3. Посочената в разписанието информация, относно времето на пристигане на спирка, е ориентировъчно.
 4. Юнион Ивкони ООД има право да ограничи достъпа на някои свои или всички свои КЛИЕНТИ, до част от услугите, или до всички услуги на сайта (при нерегламентиран достъп, форсмажорни обстоятелства и др.).
 5. Юнион Ивкони ООД може да предоставя на медии и трети лица, обобщена справка от www.union-ivkoni.com,  единствено с цел рекламиране.
 6. Юнион Ивкони ООД  не допуска превоз на пътници във видимо нетрезво сътояние и под видимо влияние на упойващи вещества, както и на лица с поведение, застрашаващо живота или здравето на останалите пътници, както и на екипажа. Преценката за състоянието на пътника се извършва от водача на МПС–то, който е и отговорник за превоза. При установяване на гореизложеното, водачът може да откаже превоз на пътника и качването на борда на превозното средство.
 7. Юнион Ивкони ООД  запазва правото си на промяна на № на място в съответния автобус без предизвестие вследствие на настъпили независещи от превозвача обстоятелства.
 8. Юнион Ивкони ООД не носи отговорност за съдържанието на всички реклами, както и за запазените търговски марки, които присъстват на сайта на www.union-ivkoni.com  Отговорност за тях носят единствено рекламодателите.
 9. Рекламации са валидни само в писмена форма, отправени в срок до 1 месец от датата на пътуване, заедно с копие от билета и багажна разписка. Без предоставяне на горепосочените документи, рекламации не се разглеждат.
 10. Всеки пътник закупил билет, е застрахован в рамките на пътуването за риска “Злополука”.
 
ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
 1. Правата на интелектуалната собственост върху online системата за продажба на автобусни билети за превоз на пътници www.union-ivkoni.com, софтуерни продукти, документи и други материали, принадлежат на Юнион Ивкони ООД.
 2. Клиентът няма право самостоятелно или чрез трето лице да променя, подобрява, копира, възпроизвежда, адаптира, скрива, разкомплектова, преотдава, лицензира интернет резервационната система или каквато и да е част от съдържанието, предоставено от www.union-ivkoni.com
 3. Юнион Ивкони ООД има право да промени дизайна на сайта за продажба на автобусни билети, без предварително известяване.
 
ПОКУПКА НА БИЛЕТ ЗА ПЪТУВАНЕ С ЮНИОН ИВКОНИ ООД
 
Можете да осъществите онлайн покупка на автобусен билет от системата за продажба на автобусни билети само по следния начин:
 1. Изберете желаната дестинация;
 2. Изберете вида на билета  - еднопосочен / двупосочен;
 3. Изберете дата за пътуване;
 4. Маркирайте +/- 3 дни, ако желаете да видите графика и цените за пътуване около желаната дата;
 5. Натиснете бутона „Търсене”
 6. На следващата стъпка изберете желания от Вас час на тръгване, а в случай, че сте избрали двупосочен билет с фиксирано връщане, изберете и съответния час на връщане. Натиснете бутона „Напред“.
 7. При двупосочен билет можете да изберете и опция отворен билет, т.е. двупосочен билет без фиксирана дата за връщане. Online покупката на билети се преустановява автоматично 2 (два) часа преди отпътуване на автобуса от съответната спирка;
 8. На следващата стъпка попълнете задължително - Име и Фамилия, Номер на карта за отстъпка или ваучер (ако имате такива); Попълнете дата на раждане, за да Ви бъде предоставена възрастова отстъпка, в случай че отговаряте на условията за такава (дете, младеж до 26г., пенсионер). Отстъпките не се натрупват – системата автоматично избира най-голямото намаление.
 9. Изберете номер на място „Заминаване“ и „Връщане“ (за двупосочен билет).
 10. Призакупуване на билети за повече от един пътници за избраното пътуване, натиснете бутона „Добави билет“ и въведете данните за всеки следващ пътник до максимум 5 пътника. Задължително въведете Е-mail адрес и телефон за връзка
 11. Прочетете Общите условия и Политиката за поверителност и отметнете, че сте съгласни с тях и ги приемате.
 12. Натиснете бутона „Купи билетите”  При тази операция ще бъдете пренасочени към страница на обслужващата ни банка за защитено въвеждане на данни от картата, с която плащате. Операцията се извършва от банката. Юнион Ивкони ООД няма достъп до данните за картата Ви;
 13. Попълнете име, номер на банкова карта и нейната валидност, както и CVC2 кода, посочен на гърба на картата, съгласно изискванията на банката-издател на банковата карта!;
 14. След успешно плащане ще бъдете пренасочени отново към сайта на Юнион Ивкони ООД, за да получите резервационен номер. При неуспешно плащане, резервацията ще бъде автоматично анулирана в рамките на 15 минути. Ще получите информация на имейла за успешна резервация. Вашата заявка за резервация е покупка на билет от Юнион Ивкони ООД;
 
Забележка:
 • Запазване на място в автобусите на ЮНИОН ИВКОНИ ООД, се осъществява след 100% заплащане на стойността на билета;
 • Можете да използвате предоставяните от компанията намаления, но при получаване на билета и по време на пътуването, следва да представите на служителите на Юнион Ивкони ООД документ, с който да удостоверите основанието за намаление. В противен случай трябва да платите разликата в билета или може да Ви бъде отказана транспортната услуга.
 
ПОЛУЧАВАНЕ НА БИЛЕТИ
 1. Билетите закупени чрез online системата се получават на касите на ЮНИОН ИВКОНИ ООД не по-късно от 60 минути преди пътуването от съответната спирка, а в особени случаи от шофьора на автобуса при качването.
 2. За да получите своя билет, трябва да предоставите на служител на каса на ЮНИОН ИВКОНИ ООД,  резервационен талон или резервационния номер. В противен случай,  ЮНИОН ИВКОНИ ООД има право да Ви откаже издаване на билет и да не бъде предоставена транспортната услуга.
 3. Полученият билет съдържа посочените от Вас в резервацията данни. Отговорност на пътника е да провери посочените в билета данни веднага след получаването му, също така и да научи цялата интересуваща го информация преди да закупи билет. Посочването на неверни или непълни данни от пътника, ще направи покупката на билета невалидна. В тези случаи Юнион Ивкони ООД не носи отговорност за осъществяването на покупката на автобусен билет и изпълнение на превоза.
 4. Валидността на закупен двупосочен билет е 6 /шест/ месеца, считано от първата дата на пътуване.
 
ПРЕЗАВЕРКИ И АНУЛАЦИИ
 
Анулации или отказ на пътуване при еднопосочен билет:
 • До 7 дни преди датата на отпътуване от начална точка - без удръжка при презаверка и 10% удръжка при тотална анулация.
 • От 7 дни до 48 часа преди датата на отпътуване - без удръжка при презаверка и 30% удръжка при тотална анулация.
 • От 48 часа до 1 час преди отпътуване - 30% удръжка при презаверка и 50% удръжка при тотална анулация.
 • По-малко от 1 час преди отпътуване и до 1 час след отпътуване- 50% удръжка при презаверка и 100% удръжка при тотална анулация.
 • 1 час след отпътуване, билетът се счита за използван и не се възстановяват суми на клиента.
 • Всеки пътник има право на една презаверка. Презаверен билет не може да бъде анулиран.
Анулации или отказ на пътуване при двупосочен билет:
 
 • Преди да бъде използвана първата посока на билета са валидни условията за еднопосочен билет. След използване на първа посока се допускат анулации до 24 часа преди началото на второто пътуване, като на пътника се възстановяват до 50% от неизползваната втора посока.
 • Всеки пътник има право на една презаверка. Презаверен билет не може да бъде анулиран.
 • Фирмата превозвач не носи отговорност за загубен или откраднат билет. Същият не се възстановява.
 • Двупосочните билети са валидни в рамките на 6 (шест) месеца от деня на първата посока.
 • Билетите без фиксирани дати за пътуване, подлежат на заверка в бюрата на превозвача или неговите партньори в чужбина. Билети без нанесени дати за връщане се приемат по изключение в зависимост от наличните свободни места в автобуса.
При отказ от пътуване, сумата за билет, закупен чрез online системата ще бъде възстановена по банков път, съобразно условията за отказ от пътуване и анулация и в срок до 10 /десет/ работни дни, считано от датата на анулиране на билета. Постъпването на сумите от анулираните билети зависи от банковите условия на банката издател на картата на КЛИЕНТА.
При отказ от пътуване, сумата за билет, закупен чрез банкова карта ще бъде възстановена единствено след представяне на бележката от ПОС Терминала, както и картата, с която е закупен билетът.
 
ОТГОВОРНОСТ НА ЮНИОН ИВКОНИ ООД
 1. Билетът представлява договор за превоз с автобус между пътника и превозвача. Превозвачът поема своите отговорности, съгласно чл. 42 - чл.48 от Закона за автомобилните превози.
 2. Срещу закупения от КЛИЕНТА билет, Юнион Ивкони ООД осигурява автобусен превоз по посочения маршрут.
 3. Срещу закупения от КЛИЕНТА билет, Юнион Ивкони ООД осигурява място спрямо избора на клиента, като схемите за избор на места са примерни и подлежат на промяна от страна на дружеството.
 4. Превозвачът не носи отговорност за закъснение по график в случаи на независещи от него обстоятелства, като стачки, задръствания, лоши атмосферни условия, катастрофи, техническа авария с превозното средство по време на път и други обстоятелства, които превозвачът не е  могъл да предвиди и/или предотврати, като изброяването не е изчерпателно.
 5. В случай на неосъществено пътуване по вина на фирмата превозвач се възстановява 100% от стойността на билета за неосъществената отсечка, както и компенсация за преките разходи за пътуването на пътника до мястото на отпътуване на автобуса при наличие на потвърждаващи документи.
 6. Юнион Ивкони ООД не носи отговорност за загубен или откраднат багаж преди чекиране в автобуса и след предаване на багажите при пристигане на съответната спирка. Превозвачът отговаря за багажите, намиращи се на превозното средство, освен ако повредата или липсата се дължат на естеството или дефекти на самия багаж, или въпреки взетите мерки, вредите не са могли да бъдат предотвратени (непреодолима сила). Превозвачът съхранява с грижата на добър търговец непотърсените багажи и носи отговорност за тяхното съхранение за срок от 3 месеца.
 7. Поради усложнена епидемиологичнa обстановка вследствие разпространението на COVID-19, използването на тоалетната в автобуса е забранено.                          
ОТГОВОРНОСТ НА КЛИЕНТА
 1. КЛИЕНТЪТ е длъжен да провери коректността на данните върху билета си. Юнион Ивкони ООД няма задължение да коригира грешки, след като договорът е бил сключен.
 2. КЛИЕНТЪТ има  отговорност за запазване на целостта на получения билет. Юнион Ивкони ООД не носи отговорност за загубен, откраднат или  увреден билет.
 3. КЛИЕНТЪТ носи лична финансова отговорност за нанесени от него щети на превозното средство.
 4. Не се допуска превоз на деца ненавършили 14 - годишна възраст без пълнолетен придружител и при спазването на приложимата нормативна уредба.
 5. Превоз на деца навършили 14 годишна възраст се осъществява при наличие на Нотариално заверено пълномощно/декларация от двамата родители и валидна лична карта/паспорт;
 6. Превоз на деца до 150 см и 36 кг. се осъществява единствено и само при осигурено на обезопасително столче;
 7. Всеки пътник по време на пътуването е длъжен да носи със себе си валиден документ за самоличност - паспорт или лична карта, за да може да докаже самоличността си при необходимост  Служителите на "Юнион Ивкони" ООД имат право да проверяват и установяват редовността на необходимите документи за пътуване на пътника, както и визи за транзитно преминаване през съответните държави или шенгенски визи. При съмнения в редовността на документите на пътника или при липса на валиден паспорт, лична карта, виза или каквито и да било други документи, изисквани от българското законодателство, от законодателството на държавата, за която желае да пътува и/или през която ще транзитира, служителите на "Юнион Ивкони" ООД не допускат пътника да се качи в автобуса и да се превози по желаната от него дестинация, като в този случай стойността на закупения билет не се възстановява
ЦЕНИ НА БИЛЕТИ
 
Цените на билети, обявени чрез www.www.union-ivkoni.com, за пътуване с  Юнион Ивкони ООД, са в български лева.
Юнион Ивкони ООД  си запазва правото да променя цените, обявени на www.www.union-ivkoni.com.
Когато цената на билета бъде променена, то валидна е тази цена, която е била в сила към момента на закупуване на билета  от КЛИЕНТА.
При ONLINE продажбата  НЕ се начисляват допълнителни такси върху цената на автобусните билети.
 
ПРЕВОЗ НА БАГАЖ
 
КЛИЕНТЪТ има право на превоз на следните типове багаж без доплащане:
 
*РЪЧЕН БАГАЖ ДО 5 КГ С РАЗМЕРИ 30x40x20 СМ.
*ЧЕКИРАН БАГАЖ В БАГАЖНО ОТДЕЛЕНИЕ ДО 30 КГ. С ОБЩИ РАЗМЕРИ ДО 180 СМ ИЛИ 80x60x40 СМ

КЛИЕНТЪТ има право на предплатен допълнителен багаж (втори куфар):
 
*до 30 кг с размери 80x60x40 см или сбор от размерите до 180 см, който се заплаща на цена от 10 евро за разстояние до 1500 км, на цена от 15 евро за разстояние от 1501-3000 км и на цена от 20 евро за пътуване над 3000 км.
* Ако КЛИЕНТЪТ избере да заплати допълнителния багаж на място (при шофьора) непосредствено преди отпътуване цените се променят, както следва: 
- за багаж до 30 кг с размери 80x60x40 см или сбор от размерите до 180 см се заплаща цена от 15 евро за разстояние до 1500  км, цена от 20 евро за разстояние от 1501 км до 3000 км и цена от 25 евро за пътуване над 3000 км
.

Юнион Ивкони ООД не носи отговорност за Ръчния багаж на КЛИЕНТА, който не е чекиран и се намира в салона на автобуса.
 
Закупеният билет дава право на КЛИЕНТА да превози безплатно в багажното отделение личен багаж до 30 кг, разпределен в един куфар с размери 80х60х40.
За всеки чекиран багаж КЛИЕНТЪТ получава багажна разписка, съгласно разпоредбите на чл. 39 от ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ.

Не се допуска превозване на багаж, без издаване на багажна разписка или превоз на багаж, който не принадлежи на пътник.
В съответствие с чл. 37 ал. 4 от Закона за автомобилните превози не се разрешава приемането и превози на пратки и багажи, които не принадлежат на пътник.
Не се разрешава поставяне и пренасяне в багажите на пътниците, превозвани в багажните отделения на автобусите на парични средства (независимо от валутата и размера), ценни книжа, документи, кредитни и дебитни карти, пътнически чекове, ценни книжа, предмети с нумизматична и художествена стойност, накити и други изделия от благородни метали, скъпоценни и полускъпоценни камъни, GSM апарати, смарт устройства и таблети, всякаква видео и аудио техника, компютърни конфигурации и преносими компютри, зарядни устройства, оптични уреди и части за същите. В случай на цялостна или частична липса и/или повреда на багаж съдържащ изброените по-горе ценности, предмети или подобни на тях, въпреки забраната за превоза им  ЮНИОН ИВКОНИ не носи отговорност за същите и няма да възстанови тяхната стойност или да изплати обезщетение за същите.
Забранява се поставяне и пренасяне в багажите на пътниците (независимо ръчен багаж или превозван в багажното отделение на автобуса) на огнестрелни оръжия и боеприпаси, експлозиви и запалителни вещества, димни бомби и патрони, динамит, барут и пластични взривни вещества, мини, гранати и други заредени с взривни вещества контейнери и устройства, капсул-детонатори, детонатори и фитили, лесно запалими и/или отровни химически вещества фойерверки и други пиротехнически средства, наркотични, упойващи, психотропни и отровни вещества и/или техни аналози, както и прекурсори или съоръжения и материали за производството на наркотични вещества, предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват опасност за живота и здравето на пътуващите в автобуса, движими паметници на културата, за които няма издадено разрешение, сертификат или друг документ удостоверяващ правото на съхранението, ползването и преноса им, религиозни материали на забранени или не регистрирани в страната секти и организации, акцизни стоки с неплатен акциз, акцизни стоки /като цигари и алкохол/ с платен акциз, но над определените със закон количествени граници за лично използване, всички видове скимиращи устройства за банкомати, забранени от Закона, всякакви други стоки и вещества забранени със Закон.
 
Изключение:  притежаваните от гражданите огнестрелни оръжия и боеприпаси, за самоотбрана, лов, спортни, културни цели и за колекциониране, могат да бъдат превозвани единствено като ръчен багаж при стриктно спазване на разпоредбите на действащата нормативна уредба по отношение начина на съхранение, носене и използване на такива оръжия.
 
ПРЕВОЗ НА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ И ЖИВОТНИ
 
Юнион Ивкони ООД допуска единствено и само превозване на кучета - водачи, придружаващи пътник с увреждания.
Юнион Ивкони ООД не допуска превозване на домашни любимци и животни.
 
ПУШЕНЕТО В АВТОБУСИТЕ НА ЮНИОН ИВКОНИ ООД Е ЗАБРАНЕНО
 
АБСОЛЮТНО Е ЗАБРАНЕНО ВНАСЯНЕТО И КОНСУМАЦИЯТА НА ХРАНИ, АЛКОХОЛНИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ В ПЪТНИЧЕСКИЯ САЛОН  
Всички автобуси, обслужващи линии с еднопосочна дължина над 300 километра са снабдени с мини бар, предлагащ сухи храни, минерална вода, топли, студени безалкохолни напитки и бира. Барът е достъпен за клиентите само по време на регламентираните почивки.
 
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ  ОТНОСНО  ONLINE СИСТЕМА
За достъп до online системата е необходимо следното:
 1. Интернет връзка
 2. Интернет браузър – минимални версии: MozillaFirefox 8.0; Internet Explorer 8 или GoogleChrome.
За всички останали случаи, които не са изрично описани в настоящите общи условия се прилагат разпоредбите на ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ, НАРЕДБА № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България и разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
 
Настоящите общи условия се прилагат и за продажба на автобусни билети от касите на Юнион Ивкони ООД. В случай на противоречие между условията, изписани на гърба на билета, и настоящите Общи условия, предимство имат клаузите на настоящите Общи условия. Настоящите общи условия се прилагат и при извършване на „СЛУЧАЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ”, като в случай на прилагане на различни условия на пътуване същите се договарят в конкретния договор за случаен превоз на пътници сключен със съответния КОНТРАГЕНТ.
 
Със закупуването на превозен документ, КЛИЕНТЪТ  приема общите условия напълно и без изключения