Преустановяване обслужването на автобусни линии възложени от община Кюстендил

17.08.2022
Уважаеми пътници,

със заявление с входящ номер 04-07-1/16.08.2022 г. „Юнион Ивкони“ уведоми кмета на община Кюстендил, че считано от 17.08.2022 г. преустановява обслужването на всички възложени ни от община Кюстендил автобусни линии с договор Д-00-371 от 18 май 2022 г. По-рано беше подадено заявление с входящ номер 26-00-737 за прекратяване на въпросния договор.
Причините:
  1. Съгласно действащата нормативна уредба, процедура за възлагане на превози от републиканската транспортна схема се провежда след изпълнение от страна на общината на следните изисквания:
  • Равнопоставеност на квотите на двете общини в началото и края на маршрута. При линията Кюстендил-София община Кюстендил разполага с квота от 13 разписания, а Столична община – със 7 разписания.
  • Провеждане на процедура за конкретните маршрутни разписания е възможно единствено и само след утвърждаване на същите от Министерство на транспорта и съобщенията.
  • Минимално допустимият интервал между две обслужвания по една и съща линия е 60 минути.
  • Възлагане на превози от Републиканската транспортна схема е допустимо единствено и само по реда на Закона за концесиите.
Община Кюстендил не беше изпълнила и не изпълни нито едно от тези нормативни изисквания нито към момента на обявяване на процедурата, нито към момента на подписване на договора, нито близо 3 месеца по-късно.
 
  1. Община Кюстендил и към днешна дата не ни е изплатила полагащите ни се компенсации от Държавният бюджет за месеците октомври, ноември и декември 2021 г.
  2. Вместо да влезе в ролята на добър стопанин и да отстрани пропуските при възлагането, уважаемият кмет на община Кюстендил влезе в съглашателство с криминални елементи като Георги Георгиев (БОЕЦ-а), опитващ се от месеци да клевети дружество ни. Последният излъчи „репортаж” на живо от Автогарата в Кюстендил с автобус, готвещ се да изпълни курс, възложен ни с договор от Столична Община и нямащ абсолютно никакво отношение към община Кюстендил, като се опита да внуши на зрителите си, че сме нарушители на договор с последната.
Г-н Паунов влезе в съглашателство и с най-компрометираната и ненавиждана от целия ни бранш администрация – тази, управлявана от министър Събев, срещу когото целият транспортен бранш протестираше до оставката му. Относно репресивните действия на държавната администрация срещу „Юнион Ивкони“ и още две компании е образувано досъдебно производство за злоупотреба с власт.
 
Уважаеми пътници,
 
както нееднократно ви уведомихме, през последните месеци „Юнион Ивкони” беше обект на агресия и репресии от страна на министъра на транспорта г-н Събев и администрацията му – нещо, което се надяваме скоро ще бъде установено от следствието. За съжаление към тази „група за мокри поръчки”, очевидно с други подбуди, се присъедини и кметът на Кюстендил, който лиши гражданите и гостите на града и общината от регулярен транспорт до и от столицата.
 
Ние сме най-големия превозвач на Балканите и съзнаваме, че това не са последните атаки срещу нас, но ние няма да изневерим нито на вас, нито на стандартите си за сигурност, нито на законодателството на Република България, нито на бранша, част от който сме.
 
Ще продължим обслужването на линията София - Кюстендил от квотата на Столична Община и ще бдим стриктно за спазването на нормативната уредба при последващо възлагане на превозите от страна на кмета Паунов.
Почивки